Tietosuoja

Päivitetty 16.10.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien liikkeemme palveluita. Selosteessa kuvataan

 • miten käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja
 • minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista
 • mihin tarkoituksiin voimme käyttää asiakkaiden henkilötietoja
 • asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja
 • tietoa verkkosivuston toiminnasta liittyen henkilötietojen suojaukseen (evästeet)

Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Joanna’s Beauty
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 406 5022
info@joannasbeauty.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jonna Heinonen
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 490 8190
jonna@joannasbeauty.fi

Rekisterin nimi
Joanna’s Beauty ja JB Academy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin kerätään Joanna’s Beautyn ja JB Academyn asiakkaiden henkilötietoja asiakaspalvelun asianmukaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käyttää asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Käytämme ajanvaraukseen Phorest Salon Software -järjestelmää, jossa asiakkaiden henkilötiedot säilytetään.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Syntymäaika
Microblading- ja kestopigmentointiasiakkailta terveydentilaan liittyvä selvitys
Hoitoihin käytetyt tuotteet ja vaikutusajat

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat antavat tiedot henkilökohtaisesti tehdessään ajanvarauksen osoitteessa joannasbeauty.fi, puhelimitse tai asioimalla liikkeessämme.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot säilytetään webhotelli-palveluntarjoajan suojatussa tietokannassa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä teknisellä henkilöstöllä verkkosivustoon liittyvien tukitoimien yhteydessä. Kaikkia rekisterin käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Verkkokaupan rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Joanna’s Beauty
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 406 5022
info@joannasbeauty.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jonna Heinonen
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 490 8190
jonna@joannasbeauty.fi

Rekisterin nimi
Joanna’s Beauty verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.
Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Joanna’s Beautyn verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Joanna’s Beautyn ja asiakkaan välillä.

Rekisterin tietosisältö
Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksiltä kysytään lisäksi:
Yrityksen nimi ja y-tunnus

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Joanna’s Beautyn verkkokaupasta.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille

 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on Posti
 • maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
 • Luotonmyöntäjälle asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun
 • Perintäyhtiölle laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään
 • jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Yritys ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tiedot säilytetään webhotelli-palveluntarjoajan suojatussa tietokannassa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään sekä teknisellä henkilöstöllä verkkosivustoon liittyvien tukitoimien yhteydessä. Kaikkia rekisterin käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Joanna’s Beauty
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 406 5022
info@joannasbeauty.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Jonna Heinonen
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p. 050 490 8190
jonna@joannasbeauty.fi

Rekisterin nimi
Joanna’s Beauty ja JB Academyn uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Joanna’s Beautyn ja JB Academyn yleinen markkinointiviestintä sähköisellä uutiskirjeellä. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Joanna’s Beautyn ja JB Academyn yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan henkilön etu- ja sukunimi, henkilön sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes asiakas itse pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä oleva henkilö on joko

 • jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa joannasbeauty.fi
 • on Joanna’s Beautyn tai JB Academyn asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Joanna’s Beautyn asiakasrekisteri
 • muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Joanna’s Beauty ei luovuta hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Joanna’s Beautyn kumppaneille. Joanna’s Beauty luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää yritystä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii yritystä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon yrityksen hallussa olevasta tietokannasta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Joanna’s Beauty käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Joanna’s Beauty ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään MailChimp-palvelussa.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Ulkopuolisista palveluista evästeitä tallentaa Facebook ja Instagram uutissyötteen kautta. Nämä toimijat voivat saada käyttöönsä käyttäjän IP-osoitteen.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Analytiikka ja markkinointi

Sivustomme kerää tietoa käyttäjistä Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinointimme ja palveluidemme kehittämiseen. Niitä ei luovuteta käyttöön muualle kuin Google Analyticsiin. Voit estää tietojen keräyksen evästeasetuksista.