Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Joanna’s Beauty
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p.050 406 5022
info@joannasbeauty.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jonna Heinonen
Joanna’s Beauty
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p.050 490 8190
jonna@joannasbeauty.fi

3. Rekisterin nimi

Joanna’s Beauty asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito. Suoramarkkinointi silloin, kun asiakas ei ole sitä kieltänyt.
Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Joanna’s Beautyn verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Joanna’s Beautyn ja asiakkaan välillä.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Maa
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksiltä kysytään lisäksi:
Yrityksen nimi ja y-tunnus

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään Woocommerce-verkkokaupan sähköisillä lomakkeilla sekä tietyissä tapauksissa paikan päällä liikkeessä asiakkaalta kysyttäessä. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Joanna’s Beautyn verkkokaupasta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle.  Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Jos ATK:lle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä ja lain määräämillä viranomaisilla on ainoastaan aineiston käyttöoikeus.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Webhotelli.fi:n palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on kerran vuodessa maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan:
Joanna’s Beauty
Kyminkatu 2, 45700 Kuusankoski
p.050 406 5022
info@joannasbeauty.fi

Takaisin ylös